Condicions Generals Pressupost

* Una vegada acceptat aquest pressupost, qualsevol modificació haurà de ser notificada per escrit almenys 48 hores abans de l'inici del servei. En aquest cas, el preu podria variar.

* No es permetrà cap canvi de places, ruta ni horaris el mateix dia del servei i es respectarà sempre l'hora de finalització del mateix.

* En els serveis de noces l'autocar solament esperarà mitja hora després de la finalització de la cerimònia i del banquet, transcorregut aquest temps es marxarà. Aquesta mitja hora és el temps màxim que dóna l'empresa perquè tots els convidats hagin pujat a l'autocar, no perquè comencin a pujar al mateix.

* L'empresa no es fa responsable de possibles problemes de maniobrabilitat i dificultat en l'accés al lloc de recollida i destinació que provoquin demores en el servei.

* La nostra forma de pagament serà mitjançant transferència bancària uns dies abans del servei.

* Els temps de conducció del conductor estaran subjectes als serveis especificats en el seu full de ruta i a tot moment haurà d'acollir-se a l'establert en la Normativa Comunitària C.I.561/2006.

* Aquest contracte podrà ser revisat en cas d'increment de combustible com així ho estableix l'ordre FOM/2180/2008.

Cancel·lacions:

* Fins a 24 hores abans del servei, sense càrrec

* Fins a 12 hores abans del servei, 60 % de l'import del servei.

* Menys de 12 hores abans del servei, es facturarà import íntegre...

 

Política protecció dades

Les seves dades seran incorporades a un fitxer titularitat i responsabilitat de Microbusos Nocete, per tal de respondre a les qüestions que ens formula i conservar les seves dades com a persona de contacte de l'empresa a la qual representa. Un. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a Microbusos Nocete, C / Carrer Conca, 2208227 Terrassa, Barcelona, ​​o al número de fax 937 83 99 78, adjuntant una fotocòpia del seu D.N.I.